Całe BIURO za pół ceny!

 

Promocja trwa tylko do 10.12.2023!

 

Jeżeli spełniasz warunki uczestnictwa w promocji, reszta jest prosta:

 

Kup nowy abonament wybranego programu w wariancie 365 BIURO

 

Albo promocyjny abonament usługi Businesslink BIURO 360 (z obsługą KSeF)

 

Albo jedno i drugie – w każdym przypadku otrzymasz 50% rabat!

 

I właśnie wyposażyłeś w nasze oprogramowanie całe swoje biuro - za połowę ceny.

 


Tnij koszty – zwiększaj możliwości!

 

Regulamin

1 Organizatorem promocji „BIURO za pół ceny” jest firma Asseco Business Solutions – Oddział w Warszawie w dalszej części regulaminu zwana Organizatorem.

2 Promocja rozpoczyna się 10.11.2023 i trwa do 10.12.2023.

3 Promocją objęte są programy występujące w wariancie 365 BIURO oraz usługa Businesslink 360 BIURO.

4 W ramach promocji każda firma posiadająca uprawnienia do usługowego prowadzenia księgowości, doradztwa podatkowego bądź czynności biegłego rewidenta na podstawie certyfikatów księgowych lub na podstawie wpisu PKD określającego rodzaj działalności rachunkowo-księgowej, ma prawo do zakupu nowego abonamentu WAPRO 365 w wariancie Biuro oraz dwóch abonamentów na stanowiska dodatkowe (do tej samej licencji, w ramach jednej transakcji) z rabatem 50% od aktualnie obowiązujących cen detalicznych.

5 Również w ramach promocji (niezależenie od punktu 4) biuro może zakupić abonament usługi Businesslink BIURO 360 z rabatem 50% od ceny detalicznej. Dotyczy pakietów 12000,25000,36000 oraz 60000 dokumentów.

6 Warunkiem udzielenia promocyjnego rabatu jest wpisanie w zamówieniu hasła „BIURO za pół ceny”

7 Promocji nie można łączyć z innymi promocjami, w szczególności z promocją „Miło Cię widzieć w WAPRO 365!”.

8 Z promocji można skorzystać tylko raz dla jednego produktu lub usługi.

9 W ramach promocji można zakupić jedynie abonament programu, którego uczestnik promocji dotychczas nie posiadał, za wyjątkiem usługi Businesslink której aktywny abonament można posiadać w czasie trwania promocji i jednorazowo rozbudować go o promocyjny pakiet.

10 Promocja nie dotyczy rozbudowy istniejących instalacji o dodatkowe stanowiska, lub zmiany wariantu na objęty promocją. 1

11 Organizator Asseco Business Solutions zastrzega możliwość zmiany warunków promocji w trakcie jej trwania.

12 W przypadku zaistnienia zdarzeń nieobjętych niniejszym regulaminem ostateczny głos rozstrzygający posiada Organiz

 

 

 

 

 

Programy objęte promocją:

Oprogramowanie BiznesowePROGRAMY WAPRO ERPPROGRAMY MISTRALSYSTEM SCANMAG
OfertaProgramy Asseco WAPROOdnowienia 365 i aktualizacje
Przedłużenia WAPRO 365System B2B dla WAPRO MagProgramyFormularz zwrotuKontaktRegulaminDane osobowe

© Connectico 2024. All rights reserved. Wersja: v1.3.50-dev