Sklep internetowy wapro-programy.pl wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają Ci korzystanie z jego zasobów. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego sklepu internetowego wapro-programy.pl, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.

Rozumiem Polityka prywatności
Trwa ładowanie

Filtrujx

Regulamin

                                                          

Regulamin sklepu internetowego wapro-programy.pl

 

I. Definicje

§ 1

 1. W niniejszym regulaminie, zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:
 • Sklep” – sklep internetowy działający za pośrednictwem witryny www dostępnej w Internecie pod adresem wapro-programy.pl
 • Sprzedawca” – właściciel Sklepu, tj. firma MS Systems Michał Sołtysiak, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Michał Sołtysiak SYSTEMS” z siedzibą we Wrocławiu (52-339), ul.Połabian 68 wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP: 8221563036, REGON: 712565923; 
 • Użytkownik” – każdy internauta, który zawarł ze Sprzedawcą umowę o korzystanie ze Sklepu i założył w ten sposób Konto;
 • Konto” – konto Użytkownika założone przez niego w Sklepie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie, umożliwiające składanie zamówień na towar znajdujący się w Sklepie;
 • Konsument” – osoba zdefiniowana w przepisie art. 221 Kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą.

 

II. Postanowienia ogólne

§ 2

 1. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, w tym założenia Konta, oraz zawierania i wykonywania umów sprzedaży towarów za pośrednictwem Sklepu.

 

§ 3

 • Sprzedawca prowadzi sprzedaż w Sklepie za pośrednictwem sieci Internet. Treści prezentowane na stronie i podstronach Sklepu, a w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje nie są ofertą w rozumieniu przepisów art. 66 i 661 Kodeksu cywilnego, lecz zaproszeniem do składania ofert.
 • W związku z powyższym Sprzedawca może zmieniać ceny towarów aż do momentu zawarcia umowy sprzedaży z Użytkownikiem.
 • Sprzedawca realizuje zamówienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak i poza jej granicami.
 • Prezentowane w Sklepie zdjęcia towarów nie oddają ich rzeczywistych rozmiarów i mają charakter informacji wizualnej.

§ 4

Do prawidłowego korzystania ze Sklepu niezbędne jest:

 • posiadanie komputera, laptopa lub innego urządzenia multimedialnego;
 • posiadanie dostępu do sieci Internet;
 • korzystanie ze standardowego oprogramowania w postaci systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, przy czym przeglądarka internetowa powinna obsługiwać pliki „cookies" (szczegółowe zasady wykorzystania plików cookies znajdują się tutaj.)
 • posiadanie własnego, aktywnego adresu poczty elektronicznej.
 • przypadku braku spełnienia powyższych wymogów korzystanie ze Sklepu może być utrudnione lub niemożliwe.

 

§ 5

 • Podmiotem upoważnionym do składania zamówień na towar znajdujący się w Sklepie jest Użytkownik, a więc każdy internauta, który zawarł ze Sprzedawcą umowę o korzystanie ze Sklepu i założył w ten sposób Konto, za pośrednictwem, którego może składać zamówienie na towar znajdujący się w Sklepie.

 

III. Rejestracja i założenie Konta

§ 6 

 • Rejestracja i założenie Konta w Sklepie jest bezpłatne.
 • Konto mogą założyć: osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, a zatem osoby pełnoletnie nieubezwłasnowolnione lub osoby, które uzyskały pełnoletność poprzez zawarcie małżeństwa.
 • Każdy Użytkownik może założyć w Sklepie tylko jedno Konto.
 • Rejestracja i założenie Konta wymaga uprzedniej akceptacji Regulaminu przez Użytkownika.

 

§ 7

 • Osoba chcąca założyć w Sklepie Konto, wypełnia i wysyła do Sprzedawcy odpowiedni formularz rejestracyjny, znajdujący się na podstronie Sklepu. Formularz rejestracyjny stanowi ofertę Sprzedawcy skierowaną do przyszłego Użytkownika w przedmiocie zawarcia umowy o korzystanie ze Sklepu.
 • W formularzu rejestracyjnym przyszły Użytkownik zobowiązany jest do podania następujących danych: imię, nazwisko, numer telefonu, adres zamieszkania, adres e-mail, oraz hasło. W przypadku rejestracji podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, niezbędne jest podanie również, nazwy firmy oraz numeru NIP.
 • Zabronione jest dodawanie w formularzu rejestracyjnym treści o charakterze bezprawnym.
 • Do wysłania formularza rejestracyjnego i zakończenia procedury rejestracyjnej w Sklepie, niezbędna jest akceptacja Regulaminu oraz złożenie oświadczenia w przedmiocie przetwarzania danych osobowych. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych oraz na przesyłanie informacji handlowej jest dobrowolne i nie jest konieczne do zawarcia umowy o korzystanie ze Sklepu i założenia Konta.
 • Wysłanie formularza rejestracyjnego do Sprzedawcy stanowi przyjęcie oferty Sprzedawcy na zawarcie umowy o korzystanie ze Sklepu. Przyjęcie oferty Sprzedawcy powoduje zawarcie umowy o korzystanie ze Sklepu.
 • Sprzedawca zobowiązuje się umożliwić Użytkownikowi edycję w Koncie informacji, których podanie jest niezbędne do rejestracji w Sklepie. Za pośrednictwem Konta możliwa jest również zmiana hasła do Konta.

 

§ 8

 • Umowa o korzystanie ze Sklepu zawarta jest na czas nieokreślony.

 

§ 9

 1. Sprzedawca jest uprawniony do wypowiedzenia umowy o korzystanie ze Sklepu w przypadku:
 2. Wypowiedzenie może nastąpić w formie pisemnej bądź mailem na adres e-mail Użytkownika podany na Koncie.
  • zakończenia przez Sprzedawcę prowadzenia Sklepu;
  • zakończenia przez Sprzedawcę prowadzenia działalności gospodarczej;
  • zmiany przez Sprzedawcę przedmiotu prowadzonej działalności gospodarczej;

 

§ 10

 • Użytkownik może wypowiedzieć umowę o korzystanie ze Sklepu w każdej chwili.
 • Wypowiedzenie następuje poprzez oświadczenie złożone pisemnie na adres Sprzedawcy podany w Regulaminie lub mailowo na adres e-mail: sklep@wapro-programy.pl
 • Konto zostanie usunięte niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania takiego oświadczenia przez Sprzedawcę.

 

§ 11

 

 • Reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu oraz Konta można składać mailowo na adres: sklep@wapro-programy.pl lub pisemnie na adres Sprzedawcy podany w Regulaminie.

 

IV. Złożenie i przyjęcie zamówienia

§ 12

 • Przedmiotem zamówień składanych przez Użytkownika za pośrednictwem Konta mogą być towary znajdujące się w zaproszeniu do składania ofert na stronie internetowej Sklepu i na jej podstronach.
 • Użytkownik może składać zamówienia na towary znajdujące się w Sklepie za pośrednictwem Konta przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

 

§ 13

 • W celu złożenia zamówienia za pośrednictwem Konta, Użytkownik wybiera towary znajdujące się na stronie internetowej Sklepu i na jej podstronach. Po dokonaniu wyboru towaru, Użytkownik poprzez kliknięcie na opcję „Dodaj do koszyka” zamieszcza towar w wirtualnym koszyku. Będąc zalogowanym na Koncie, Użytkownik może przeglądać zawartość swojego koszyka oraz dodawać lub usuwać z koszyka wybrany towar. Po podjęciu decyzji o założeniu zamówienia, Użytkownik dokonuje wyboru sposobu płatności za towar oraz wyboru sposobu dostawy zakupionego towaru. Zamówienie zostaje złożone po kliknięciu przez Użytkownika na opcję „Złóż zamówienie”.
 • Po złożeniu zamówienia za pośrednictwem Konta, na adres poczty elektronicznej Użytkownika zostanie przesłana wiadomość e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia.
 • Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru, Sklep w ramach realizacji umowy z Kupującym jest zobowiązany przesłać Kupującemu na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia.

 

V. Płatności i cena

§ 14

 1. Sklep przewiduje następujące formy płatności za towar, do wyboru przy składaniu zamówienia za pośrednictwem Konta
  1. płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy prowadzony przez mBank o numerze: 77 1140 2004 0000 3402 3478 4468
  2. płatność elektroniczna za pośrednictwem serwisu PayU.pl obsługiwanego przez PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, 60-166 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000274399, NIP: 7792308495, kapitał zakładowy w wysokości: 4.000.000 zł w całości opłacony oraz płatność elektroniczna za pośrednictwem serwisu przelewy24.pl obsługiwana przez firmę DialCom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Kanclerska 15.
  3. za pobraniem.
 1. Wraz z towarem Sprzedawca przesyła dokument sprzedaży.
 2. Dokumentem sprzedaży jest paragon albo faktura, wedle wyboru Użytkownika.
 3. Wszystkie ceny towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT oraz nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy podawane są w trakcie składania zamówienia i dodawane są do ceny towaru.
 4. Wysyłka listem poleconym produktów wartościowych odbywa się na własną odpowiedzialność klienta. 

 

§ 15

 • Koszty przesyłek sklepu internetowego podane są w koszyku podczas składania zamówienia z obowiązkiem zapłaty

 

VI. Termin realizacji zamówienia

§ 16

 1. Realizacja zamówienia następuje za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty pPolskiej , na adres wskazany w składanym przez Użytkownika zamówieniu.
 2. Maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi do 7 dni roboczych licząc od dnia potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji, chyba że w opisie zamawianego towaru lub w trakcie składania zamówienia podano inny termin realizacji zamówienia.
 3. Termin realizacji zamówienia, podany w ustępie poprzedzającym, należy liczyć następująco:W przypadku niemożności realizacji zamówienia w podanym terminie, Użytkownik zostanie niezwłocznie poinformowany na adres poczty elektronicznej o tym fakcie oraz o przewidywanym terminie realizacji zamówienia (nie dłuższym jednak niż 30 dni od dnia złożenia zamówienia). W takim przypadku Użytkownik, będący Konsumentem, może odstąpić od umowy na zasadach przewidzianych w § 16 ust. 1.
  • w przypadku wyboru przez Użytkownika sposobu płatności przelewem albo płatności elektronicznej – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy;
  • w przypadku wyboru przez Użytkownika sposobu płatności za pobraniem – od dnia potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji.

 

VII. Gwarancja

§ 17

 • Wszystkie towary dostępne w sklepie internetowym wapro-programy.pl są gwarancją producenta.
 • Oprogramowanie komputerowe nie podlega gwarancji / rękojmi. Wszystkie prawa i ograniczenia licencjobiorcy zawarte są w umowie licencyjnej danego pakietu oprogramowania. W przypadku oprogramowania Asseco WAPRO treść umowy licencyjnej znajduje się na stronie internetowej producenta, pod adresem http://www.wapro.pl/umowa-licencyjna a w przypadku oprogrmowania Mistral i MS Systems pod adresem: http://mistral.net.pl/umowa-licencyjna
 • Urządzenia fiskalne - okres gwarancji i rękojmi wynowi 12 miesięcy.Warunki i koszty serwisu ustala serwis urządzenia fiskalnego
 • Sprzęt komputerowy z wyłączeniem urządzeń fiskalnych - okres gwarancji i rekojmi wynosi 12 miesięcy w przypadku firm i 24 miesiące w przypadku klientów detalicznych.

 

 VIII. Zwroty i reklamacje

§ 18

 

 1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
 2. Mogą Państwo wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy dostępny na naszej stronie internetowej (tutaj) lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 4. Skutki odstąpienia od umowy : W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 5. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. 

 

§ 19

 

 1. REKLAMACJA. W przypadku gdy reklamujesz zakupiony towar, wykonaj następujące czynności:
  • I Sposób. Odwiedź nas i przy pomocy sprzedawcy wypełnij wniosek reklamacyjny. W zależności od danego artykułu wniosek będzie rozpatrzony w ciągu kilku minut bądź kilku dni.
  • II Sposób. Skontaktuj się z nami telefonicznie lub e-mailowo (tel. 71 796 72 98, e-mail: sklep@wapro-programy.pl - pn-pt 9-16). Opisz problem i swoje oczekwiania co do załatwienia raklamacji lub Opisz problem,  opis włóż do przesyłki wraz z reklamowanym produktem i odeślij do nas na adres: MS Systems, ul. Połabian 68, 52-339 Wrocław

 

IX. Dane osobowe

§ 20

 1. Użytkownik chcący założyć Konto,  w trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), podanych w formularzu rejestracyjnym wyłącznie w celu realizacji umowy o korzystanie ze Sklepu oraz w celu związanym z zawarciem i wykonywaniem umów sprzedaży towarów w oparciu o składane przez Użytkownika zamówienia za pośrednictwem Sklepu.
 2. Użytkownik może również wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę podanych w formularzu rejestracyjnym danych osobowych w celach marketingowych i reklamowych, w tym na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o charakterze reklamowym lub handlowym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
 3. Użytkownikowi przysługują uprawnienia wynikające z przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, w tym w szczególności:Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych w rubrykach zaznaczonych gwiazdką w formularzu rejestracyjnym uniemożliwi założenie Konta i tym samym uniemożliwi korzystanie ze Sklepu.
  • prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania;
  • prawo do informacji o przewidywanych odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych, którymi są wyłącznie pracownicy Sprzedawcy;
  • prawo do żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych.

 

X. Zastrzeżenia prawne

§ 21

 • Wszystkie teksty, zdjęcia, nazwy własne oraz opisy towarów w Sklepie są chronione prawem autorskim. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych lub prezentacji na innych stronach internetowych bez zgody Sprzedawcy.

 

 XI. Postanowienia końcowe

§ 22

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązujące.
 2. Regulamin może być zmieniony przez Sprzedawcę w drodze zamieszonej na stronie internetowej Sklepu nowej jego wersji. W takiej sytuacji na adres poczty elektronicznej Użytkownika Sprzedawca prześle oświadczenie o wypowiedzeniu dotychczasowych postanowień Regulaminu wraz z treścią postanowień zmienianych. Okres wypowiedzenia dotychczasowych postanowień Regulaminu wynosi 30 dni od dnia przesłania wypowiedzenia na adres poczty elektronicznej Użytkownika. Zmienione postanowienia Regulaminu wchodzą w życie z upływem okresu wskazanego w zdaniu poprzedzającym. Jakiekolwiek zmiany Regulaminu nie są skuteczne w stosunku do zamówień składanych przed wejściem w życie zmian w Regulaminie – do takich zamówień stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązującego w dniu złożenia zamówienia.
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 24.12.2014 r.
                                    
 
MiStral e-sklep PRO PLUS v. 2.31.15 © Mistral e-Sklep B2C, MS Systems - Mistral Systemy Internetowe 2021